pondělí 13. listopadu 2017

NEJEN ZA MLADÝM VÍNEM

Listopadový víkend na Moravě, 10. - 12.11.2017

Listopad je v našich zeměpisných šířkách asi „nejméněpříjemný“ měsíc. Nicméně dají se v něm najít minimálně dva milníky……a to CARAVANING v Brně (+Sport Life a podobně) a 11.11. se slavnostně „uvolňuje“ pití mladého někdy tzv SvatoMartinského vína. Podstatné je, že obě akce jsou na Jižní Moravě. 

A tak v pátek bereme ALMíka a ráno „vijó“ do Brna. Caravaning je tentokráte nějaký větší…a také značek je více, a dokonce jsme našli zajímavou vestavbu  CLEVER TOUR 540, nad kterou, nebýt skoro nového ALMíka, bychom i přemýšleli. A tak si kupujeme alespoň malé čerpadlo od REIMA…“není boha, že tu tekoucí vodu nedáme dokupy“ :-). Jo…a ještě kupujeme časopis CAMPER a outdoor, což se ukázalo, sice za pouhých 50 Kč, ale jako úplně zbytečná investice.
Následuje návštěva SPORT LIF(u) resp letos je to nazýváno pouze LIFE! Tam nic nového, „pohaluzi“ se nám podařilo najít naše kolegy z Beskyd a tak jsme to trochu probrali.


Druhá etapa našeho víkendu…….v Nových Mlýnech kousek pod Pálavou, máme vytipovaný kempík. Jednoduchý, levný a příjemný. Večer testnem místní hospody (celkem dvě :-) ).

Kemp Pálava v Nových Mlýnech

Na břehu Dyje těsně vedle kempu

Na Dyji

V sobotu vyrážíme na autobusovo/pěší výlet po sklépcích a jiných krásách Pálavy. Začínáme v Pavlově v Obecní vinotece, dále ve kterémsi sklepu výše si dáváme už mladý Modrý Portugal (zajímavé je, že pod Pálavou minimálně používají název Svatomartinské ale více „Mladé“).  Lehkou procházkou pod hradem se přesunujeme do Dolních Věstonic, kde na Husím plácku probíhají „SvatoMartinské slavnosti“. Vše v komorním vesnickém duchu, něco koštnem, něco odneseme sebou.

Dolní Věstonice jsou známé nejen Věstonickou Venuši....ale také celou historií Habánů.
Habáni neboli Anabaptisté neboli novokřtěnci vynikali v řemeslech, provozovaných v rodinných dílnách v průběhu několika generací. Patřilo k nim, kromě jiného také vinařství.
Charakteristické pro moravské novokřtěnce bylo společné vlastnictví – žili zde v komunitách ve společných domech. V druhé polovině 16. století, ve „zlatém věku“ moravských novokřtěnců, jich bylo dvacet až třicet tisíc. Praktikovali nový křest - křtili zásadně až na základě vyznané víry (tedy dospělé), čímž se dostávali do sporu s církví katolickou i reformační-jak luterány , tak i kalvinisty. Postupně tak byli z Moravy a vůbec z Česka vyhnáni, a to bez majektu. Snažili se usídlit na Ukrajině, v Rumunsku až emigrovali do Ameriky.

V dolních Věstonicích je největším svědectvím o působení habánů právě Husí plácek, malé náměstí pod kostelem. Přestože jsou staré habánské sklepy dnes již přestavěné, zachovává si s několika romantickými zákoutími atmosféru středověkého vinařského centra. Velmi starý sklep je pod domem číslo 4 a tam jsme byli.
Další zajímavost praví, že původní Habánské sklepy ve Věstonicích byly (a ony jsou) velmi dlouhé a vzájemně propojené, čehož později využívali vinaři (tedy především negenderově chlapi) ke vzájemným návštěvám a jejich manželky je pak měly potíže najít :-)

V Obecní vinotéce v Pavlově

PavlovStrážce sklepů v Pavlově :-)Modrý Portugal...to na stole :-)Charakteristické pohledy - Dolní Věstonice
Mladé vína od Svobodů v jednom z Habánských sklepů na Husím plácku v Dolních Věstonicích


..........a kolem vody zpět do Pavlova a autobusovými spoji  do Nových Mlýnů.
V hospodě u Gazdů  Svatomartinská husička a večer v ALMíkovi ještě „Večerka“ = Veltlínské červené rané, které jsme si přinesli z Věstonic.

Husička v Nových Mlýnech

V neděli  (již autem) do Věstonic, do oblíbeného sklepu Ždánských, kde nakupujeme zásobičku na příští listopadové dny, a pomalupopásajůc přes Lednici a po dálnici k domovu.

Mlýnský rybník (kdysi rybník Apollo) a Conny

Apollonův chrám


Detail